Brazilian Jiu Jitsu

Latest in Brazilian Jiu Jitsu

5 Ways Brazilian Jiu Jitsu Makes Athletes Better

Brazillian Jiu Jitsu (BJJ) is a martial art that combines throwing, holding, choking and submitting an opponent. BJJ has been popularized in Mixed...